Tìm kiếm

Chỉ Thờ Phượng Một Đức Chúa Trời

TẢN MẠN
Thử quan sát một chiếc nhẫn cưới – chiếc nhẫn hình tròn không mối nối, không có điểm đầu, không có điểm cuối. Tương tự như vậy Đức Chúa Trời cũng không hề có thời điểm bắt đầu hiện hữu, cũng không có thời điểm hết hiện hữu. Quyền năng, sự hiểu biết, tình yêu thương của Ngài còn mãi, không bao giờ hết. Chiếc nhẫn hình tròn có hai mặt – mặt ngoài, mặt trong. Những người thuộc về Đức Chúa Trời nằm trong phạm vi chăm sóc và yêu thương của Ngài. Những người ở bên ngoài không thờ Ngài, cũng không thuộc về Ngài. Chiếc nhẫn cưới cũng tượng trưng cho sự kiện một người vợ chỉ có một chồng. Ai thờ các thần khác thì chẳng khác gì một người vợ ngoại tình.

THUỘC LÒNG: Đức Chúa Trời là Chúa duy nhất

"Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người" Ê-phê-sô 4:6

TÌM HIỂU

1. Chúng ta phải thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thần độc nhất vô nhị của Kinh Thánh.

2. Sau này, bạn sẽ biết rằng Kinh Thánh chép về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con ( Đức Chúa Giê-xu) và Đức Thánh Linh. Nhưng không có nghĩa là có ba Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Một Đức Chúa Trời nhưng lại có thể là Cha, Con và Thánh Linh nghe có vẻ mâu thuẩn. Nhiều Cơ Đốc nhân thử giải thích mâu thuẩn này nhưng chưa thỏa đáng. Chẳng một ai có thể hiểu thấu đáo vấn đề này. Không hiểu hết mọi chuyện liên quan đến Đức Chúa Trời thì cũng phải bởi vì nếu chúng ta có thể hiểu Đức Chúa Trời trọn vẹn thì chắc chúng ta là Đức Chúa Trời rồi, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể hiểu trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Nhưng mọi điều Kinh Thánh khải thị về Đức Chúa Trời đều là sự thật: Đức Chúa Trời là Đấng độc nhất. Đôi khi người theo các tôn giáo khác lầm tưởng rằng Cơ Đốc nhân tin ba vị thần. Nhưng không phải vậy: Cơ Đốc nhân chỉ tin một Đức Chúa Trời mà thôi.

3. Chúng ta không được thờ bất cứ một ‘thần’ nào khác. Nhiều giáo phái và nhiều Cơ Đốc nhân không đặt nặng vấn đề này nên các tín hữu của họ yếu đuối và gặp nhiều vấn nạn nghiêm trọng.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính yếu: Thờ phượng

1. Liệt kê những ‘thần’ khác, hoặc hình tượng hoặc món đồ bạn thấy cần từ bỏ và hủy bỏ. Bạn hủy bỏ bằng cách nào sau đây?

Hình tượng / “thần”: __________________________________

Ngày từ bỏ / Ngày hủy bỏ: ____________________________

Cách thức hủy bỏ: __________________________________

2. Bạn phải bỏ không thực hiện những nghi thức nào của tôn giáo cũ?

□ Cúng tiền / thức ăn
□ Ăn chay
□ Đi chùa / hành hương
□ Tụng niệm
□ Cầu kinh với hình tượng 
□ Những điều khác _________________

3. Bạn cần làm gì để thờ Đức Chúa Trời chân thần độc nhất vô nhị của Kinh Thánh?
□ Nhóm họp thờ phượng
□ Đọc Kinh Thánh mỗi ngày
□ Cầu nguyện hằng ngày
□ Làm việc tốt cho người khác
□ Phục vụ tại Hội Thánh địa phương
□ Những cách khác _________________

4. Trường hợp cụ thể: Giả sử bạn vô tình ăn phải đồ cúng cho thần tượng rồi về sau bạn mới biết. Bạn lo ngại là tà ma có thể đến làm hại bạn. Xin xem 1Cô-rinh-tô 8:4-6. Làm thế nào liên hệ lẽ thật "Đức Chúa Trời là Đấng độc nhất vô nhị" với trường hợp này?

Đáp án mẫu: Đối với chúng ta là Cơ Đốc nhân thì chỉ có một Đức Chúa Trời, còn thần tượng chẳng là gì cả. Vì thế hình tượng không thể làm hại chúng ta khi chúng ta tin cậy nơi Chúa Giê-xu là Đấng đã dựng nên mọi thứ. Đấng Sáng Tạo có quyền hơn thần tượng.

5. Trường hợp cụ thể: Một bé gái thổ lộ với bạn rằng ban đêm bé sợ đi vào phòng vệ sinh vì sợ ma. Xin xem Gia-cơ 2:19. Bạn vận dụng câu Kinh Thánh này như thế nào nhằm khuyên bảo bé?

Đáp án mẫu: Ma, tà ma sợ hãi vì biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Tối cao độc nhất. Bảo bé nói lớn tiếng: "Chỉ có một Đức Chúa Trời". Khi ma nghe như vậy ma sẽ sợ và chạy xa bé.

6. Trường hợp cụ thể: Một Cơ Đốc nhân trẻ tuổi lo sợ là ‘thần’ của tôn giáo cũ của cậu sẽ bắt cậu thờ lại ‘thần’ cũ. Xin đọc Giăng 10:28-30. Bạn vận dụng lẽ thật ‘Chỉ có một Đức Chúa Trời’ để củng cố tinh thần của cậu ta ra sao?

7. Trường hợp cụ thể: Một thuộc viên trong Hội Thánh của bạn ưa sinh sự và gây cớ cho các thuộc viên khác cãi vả nhau. Đọc Ê-phê-sô 4:3-6. Giữa sự gây rối của thuộc viên này với lẽ thật ‘chỉ có một Đức Chúa Trời’ có tương quan nào?

(Chú ý: Khi thảo luận về trường hợp cụ thể dễ đi lạc đề lắm. Luôn luôn nhớ trở về với vấn đề đang được mổ xẻ).

8. Trường hợp cụ thể: Một người Á châu nói rằng không muốn tin Chúa Giê-xu vì Cơ Đốc giáo là một tôn giáo phương Tây. Xin xem Rô-ma 3:29-3010:12. Căn cứ trên sự kiện ‘chỉ có một Đức Chúa Trời’, bạn trả lời cho người đó ra sao?

(Chú ý: Nhớ căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời mà trả lời chứ không căn cứ trên lập luận của con người).

9. Trường hợp cụ thể: Bạn tìm cách giải thích cho một người bạn rằng Chúa Giê-xu là Con Đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời nhưng người đó nhất định cho rằng tôn giáo nào cũng như nhau. Xin xem 1Ti-mô-thê 2:5-6. Đưa ra câu trả lời căn cứ trên sự kiện ‘chỉ có một Đức Chúa Trời’.

10. Trường hợp cụ thể: Một người nọ xưng là Cơ Đốc nhân chủ trương rằng nếu kiên trì với một cuộc đời công nghĩa thì mai sau bạn sẽ trở nên Đức Chúa Trời. Xin đọc Ê-sai 44:6-8, bạn có nhất trí với chủ trương đó không?

11. Trường hợp cụ thể: Con trai của bạn mắc bệnh. Bà ngoại cháu bảo bạn đi chùa cầu các ‘thần’ chữa bệnh cho con của bạn. Bà cho rằng không có hại gì cả mà biết đâu lại bớt bệnh. Xin đọc Thi Thiên 86:6-10. Bạn xử sự làm sao đây?

(Chú ý: Nhớ là câu trả lời của bạn phải căn cứ trên Thi Thiên 86:6-10).