Tìm kiếm

Giới Thiệu

10 Điều Cơ Đốc Nhân Cần Biết

Dù sách đặc biệt hướng về tân tín hữu nhưng nhiều ‘tín đồ lâu năm’ cũng học được nơi quyển sách này nhiều điều mới để bổ sung vào những khoảng trống trong số vốn hiểu biết của mình. Đây là một trong ba quyển sách thuộc loại căn bản. Quyển thứ hai dành cho thành viên mới của Hội Thánh và quyển thứ ba dành cho thân hữu, là các bạn mới đến dự các buổi nhóm họp ở nhà thờ.

{zefaniabible}2 Timothy 3:16{/zefaniabible}

Mỗi bài trong sách này gồm có bốn thành phần chính:

·         TẢN MẠN

·         THUỘC LÒNG

·         TÌM HIỂU

·         THAY ĐỔI

Phần TẢN MẠN nêu ra một câu chuyện minh họa nhằm giúp bạn nhớ lại 10 điều đã học.

Phần THUỘC LÒNG tóm lược bài học.

Phần TÌM HIỂU chính là bài học.

Và cuối cùng phần THAY ĐỔI ứng dụng bài học.

Bạn cần học thuộc lòng phần THUỘC LÒNG trong tất cả mười bài học.

Thực thi 10 Điều là việc rất quan trọng. Khi thực thi những bài học đó bạn sẽ phát hiện rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Hằng Sống, Ngài muốn thông công mật thiết với bạn, cho nên nếu không thực thi theo các bài học bạn sẽ cảm thấy tài liệu này tẻ nhạt, không quan trọng và không có năng lực. Có nhiều áp lực ngăn cản bạn làm theo bài học. Cần có tinh thần chịu thương, chịu khó. Cần lắng nghe tiếng của Thánh Linh hướng dẫn bạn vâng phục ý muốn của Ngài.

Nên học đi, học lại nhiều lần quyển sách này thay vì tìm cách hiểu thấu đáo từng bài mỗi khi học, nhờ đó bạn sẽ thấy rằng 10 Điều này có liên quan đến nhau. Chẳng bao giờ 10 Điều này trở nên quá đơn giản hoặc nhỏ nhoi đối với bạn, và mỗi lần ôn tập bạn vẫn phát hiện hoặc nhận thức một cách mới mẻ những lẽ thật và tầm quan trọng của các bài học này.

Nguyện Cứu Chúa Giê-xu ban phước dồi dào trên bạn trong khi bạn bắt đầu một cuộc sống mới theo Ngài.

Tác giả:

Huang Sabin


Mục Lục

Lời Nói Đầu

Bài 1: Chỉ Thờ Một Đức Chúa Trời

Bài 2: Yêu Thương Hai Đối Tượng

Bài 3: Tránh Xa Ba Tội Lỗi

Bài 4: Phát Huy Bốn Thói Quen

Bài 5: Năm Điều Cầu Xin Chúa

Bài 6: Luôn Mặc Sáu Binh Giáp

Bài 7: Nghe Bảy Lời Cảnh Báo

Bài 8: Nhận Lãnh Tám Phước Hạnh

Bài 9: Đơm Hoa Kết Trái Chín Múi

Bài 10: Tuân Thủ Mười Điều Răn