1 Giăng 3:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.