Gia-cơ 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi.