Gia-cơ 4:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.