2Ti-mô-thê 2:5 - Bản dịch Truyền thống
Cùng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên.