2 Ti-mô-thê 2:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.