2 Ti-mô-thê 1:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.