Phục truyền 14:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản.