Ê-phê-sô 6:15 - Bản dịch Truyền thống
dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.