Ê-phê-sô 4:22 - Bản dịch Truyền thống
rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,