Ê-phê-sô 4:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,