Ê-phê-sô 4:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em,