1Cô-rinh-tô 13:5 - Bản dịch Truyền thống
chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ,