1Cô-rinh-tô 12:31 - Bản dịch Truyền thống
Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.