Rô-ma 16:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả Hội thánh, chào anh em.