Rô-ma 10:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.