Rô-ma 1:22 - Bản dịch Truyền thống
Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;