Công vụ 9:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-tem.