Công vụ 2:2 - Bản dịch Truyền thống
Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.