Giăng 10:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta với Cha là một.