Giăng 10:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta,