Giăng 1:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết.