Lu-ca 23:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?