Lu-ca 2:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;