Lu-ca 12:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có một phép báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!