Lu-ca 12:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng ngôn đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu.