Mác 7:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.