Mác 7:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người,