Mác 5:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài.