Mác 4:7 - Bản dịch Truyền thống
Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả.