Mác 1:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.