Ma-thi-ơ 28:2-4 - Bản dịch Truyền thống
2
Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.
3
Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết.
4
Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết.