Ma-thi-ơ 23:4 - Bản dịch Truyền thống
Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.