Ma-thi-ơ 14:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin.