Ma-thi-ơ 14:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.