Ma-thi-ơ 13:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ.