Ma-thi-ơ 12:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;