Ma-thi-ơ 10:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi.