Na-hum 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các cửa sông mở ra, điên dại tan mất?