Lê-vi 26:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ mình, và đem cái cũ ra đặng chừa chỗ cho cái mới.