Lê-vi Ký 19:11 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau.