Lê-vi 19:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau.