Lê-vi 18:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi; vì là vợ của con trai mình.