Lê-vi 16:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa.