Ê-xê-chiên 18:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
người mà không làm hại ai, trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ, không cướp vật gì của ai, ban bánh cho kẻ đói, mặc áo cho kẻ trần truồng,