Châm ngôn 8:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.