Châm Ngôn 7:16 - Bản dịch Truyền thống
Tôi có trải trên giường tôi những mền, Bằng chỉ Ê-díp-tô đủ sắc,