Châm Ngôn 31:20 - Bản dịch Truyền thống
Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ.