Châm ngôn 31:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.