Châm ngôn 3:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.